^Do góry
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Skład redakcji

Regulamin publikowana

Do pobrania

O czasopiśmie

 

Polish Journal of Health and Fitness (PJHF) jest recenzowanym czasopismem naukowym, publikującym prace z zakresu szeroko pojętego zdrowia człowieka i jego uwarunkowań. W szczególności przyjmowane  są artykuły z obszaru ochrony zdrowia, opieki medycznej i pielęgniarstwa, zdrowia publicznego, treningu zdrowotnego (aktywności fizycznej człowieka i jej wpływu na zdrowie), żywienia człowieka oraz zdrowia psychicznego.

 

PJHF jest czasopismem elektronicznym i wydaje jeden numer rocznie, jednakże prace zaakceptowane do druku niezwłoczne są publikowane na stronie internetowej czasopisma.

Publikowanie prac w PJHF jest bezpłatne.

 

Czasopismo przyjmuje następujące typy prac:

-prace oryginalne (original paper),

-prace przeglądowe (review paper)

-studium przypadku (case study),

-listy do redakcji (letter to the Editor),

-sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych,

- recenzje książek,

- komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych.

 

Czasopismo indeksowane jest w następujących bazach:

 

Copyright © 2013. Polish Jurnal of Health and Fitness Rights Reserved.


Facebook twitter skype youtube digg